Tidak ada yang lebih penting dalam pergaulan umat manusia di dunia ini selain komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pikiran, gagasan atau ide, atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Kita berkewajiban untuk mengupayakan segala cara untuk menggunakan semua alat yang ada agar penyuluhan menjadi efektif. media penyuluhan ini adalah salahsatu media visual yang memaparkan penyuluhan pada komoditi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Puisi Diorama Pertanian-5Doa Sepasang Petani Muda
( by : Ebiet G. Ade )

Mari kita tunggu datangnya hujan, Duduk bersanding di pelataran
sambil menjaga mendung di langit agar tak ingkar, agar tak pergi lagi
Kasih, kemarilah duduk merapat sama-sama tengadahkan wajah
agar lebih tegar kita memohon turunnya hujan basahi bumi ini
Kau dengar ada jeritan ilalang yang terbakar dan musnah
Usah menangis simpan di langit, Jadikan mendung segera luruh jatuh ke bumi
Basahi ladang kita yang butuh minum basahi sawah kita yang kekeringan
basahi jiwa kita yang putus asa
Kemarau ini begitu mencekam, Kasih, kemarilah duduk merapat
sama-sama tengadahkan wajah agar lebih tegar kita memohon
turunnya hujan basahi bumi ini Kau dengar ada jeritan
ilalang yang terbakar dan musnah
Usah menangis simpan di langit Jadikan mendung
segera luruh jatuh ke bumi Basahi ladang kita yang butuh minum
basahi sawah kita yang kekeringan basahi jiwa kita yang putus asa
Kemarau ini begitu mencekam

Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment